Κερδίζει και πατάει κορυφή η Λανς

Κερδίζει και πατάει κορυφή η Λανς

129. ΛΑΝΣ – ΛΑΒΑΛ
ΜΠΟΛΑΡ – ΝΤΕΛΕΛΙΣ (41.233) * 475 ΧΛΜ.

* Παράδοση 11-2-4.

8
Like
Αποθήκευση

Σχόλια

Write a comment

*